7 kinds of seasonal fruit and vegetables

Happy monday ladies!

I hope you had a great day so far? We've already had a few weeks of fall and I begin to miss the different kinds of fruit and vegetables that were so delicious in summer! Now it is fall, you don't have an excuse to not eat enough fruit and vegetables anymore, because your body really needs these vitamins in all seasons. Here I will sum up the 7 seasonal power food you need to eat in fall! 

First of all, parsnips are important vegetables that look like pale carrots, but they have more folate calium which is good for your heart. Folic acid is a vitamin B that is necessary for the creation of healthy cells. When you don't have enough folic acid in your food, the risk of cancer and birth defects will increase. Parsnips contain more fiber than potatoes do.
You can never eat too much apples: apples will keep you away from the doctor! An apple has about 80 calories each, they provide vitamin C and lots of beneficial fiber. The fiber in apples help support your digestion en the level of cholesterol. Given the huge variety of types of apples, you will never get tired of eating them!
Beets are versatile, low-calorie, naturally sweet and full of folic acid. This is a vitamin-B that is essential for promoting a healthy cell growth, especially during your pregnancy. Beets have also 2 other B-vitamins: betacyanin, a pigment which is a powerful antioxidant, and betaine, a heart-protective nutrient. Beets also are a great source of fiber.
The colors of peppers are at their best and most abundant from August to October. Peppers offer refreshment, a sharp and sweet pepper flavor to food. Just one little piece provides nearly 300% of the vitamin C you need in a day! Combine this with more than 100% of the daily vitamin-A and peppers are full of antioxidants.
Bright red cranberries contain a lot of fiber and vitamin C. Because of their unique nutritional profile, cranberries have the reputation of being a kind of fruit that protects you from bacteria that cause infections of urinary tract and bladder. Throw a handful of berries in a mixed fruit salad, add some vinaigrette salad dressing, mix some berries in hot oatmeal or bake them in muffins or cookies.
Figs are small, low-calorie fruit, but are densely packed with all kinds of nutritional function. It has potassium, which is essential for a healthy heart, kidney and muscle function and calcium that is conducive to the bone structure. 8 grams of fresh figs is enough for 30% of your daily recommended fiber. As with every other fruit, figs are a good source of antioxidant vitamins. It has also been shown that fig leaves support the health of people with diabetes in particular.
The last fruit, are soft and sweet pears that provide you as much vitamin C and fiber as apples. Beside this vitamins, pears also have the presence of antioxidant mineral copper with a juicy, buttery texture that gives the fruit a natural poached effect. Slides in salads or added to cereal is so delicious!

These were my 7 kinds of fruit and vegetables that I try to eat as much as a can during fall, because they all have different advantages for the body. 

Don't forget to love and smile today!

Love, AnneliesFijne maandag dames!

Ik hoop dat je tot nu toe een leuke dag had? Er zijn reeds enkele herfstweken voorbij en ik begin de verschillende soorten fruit en groenten die in de zomer zo lekker waren te missen! Maar nu het herfst is, heb je geen excuus om niet meer genoeg fruit en groenten te eten, want je lichaam heeft al deze vitaminen nodig in alle seizoenen! Hier ga ik 7 seizoensgebonden krachtvoedingswaren opsommen die je moet eten in de herfst!

Ten eerste, zijn pastinaken belangrijke groenten die lijken op bleke wortels, maar ze bevatten meer folium en calium dat goed is voor het hart. Foliumzuur is een vitamine B die nodig is voor het creëren van gezonde cellen. Als je niet voldoende foliumzuur opneemt uit je eten, zal het risico op kanker en geboorteafwijkingen stijgen. Pastinaken bevatten meer vezels dan aardappelen.
Je kan nooit genoeg appels eten: appels houden je weg van bij de dokter! Een appel bevat ongeveer 80 calorieën elk, ze leveren vitamine C en veel heilzame vezels. De vezels in appels helpen zowel de spijsvertering als het niveau van het cholesterol te ondersteunen. Gezien de enorme keuze van verschillende soorten appelen, zal je nooit beu zijn ze te eten!
Bieten zijn veelzijdig, caloriearm en natuurlijk zoet en vol met foliumzuur. Dit is een vitamine B die essentieel is voor de bevordering van gezonde celgroei, vooral tijdens de zwangerschap. Bieten hebben ook nog 2 andere vitamine B's: betacyanin, een pigment dat een krachtig antioxidant is, en betaïne, een hartbeschermende vloeistof. Bieten zijn ook een grote bron van vezels.
De kleuren van paprika's zijn op hun best en het meest overvloedig vanaf augustus tot oktober. Paprika's bieden verfrissing, een scherpte en een zoete pepersmaak aan levensmiddelen. Slechts een klein stukje ervan bevat bijna 300% van de vitamine C die je nodig hebt in een dag! Combineer dat met meer dan 100% van de dagelijkse vitamine A en paprika barsten van de antioxidanten.
Helder rode veenbessen bevatten veel vezels en vitamine C. Door hun unieke nutritionele profiel hebben veenbessen de reputatie een beschermend voedsel te zijn tegen de bacteriën die infecties aan de urinewegen en blaas veroorzaken. Gooi een handvol van die veenbessen in een gemengde fruitsalade, voeg er wat vinaigrette salade dressing aan toe, meng enkele veenbessen in warme havermout of bak ze in muffins of koekjes.
Vijgen zijn kleine, low-calorie vruchten, maar ze zijn dicht op elkaar gepakt met allerlei nutritionele voordelen. Kalium, wat essentieel is voor een gezond hart, nieren en spierfunctie en calcium, dat bevorderlijk is voor de botstructuur. 8 gram verse vijgen is genoeg voor 30% van je dagelijkse aanbevolen vezels. Zoals bij elk fruit zijn vijgen een goede bron van antioxidante vitaminen. Het is ook aangetoond dat vijgenbladeren de gezondheid van mensen met in het bijzonder diabetes ondersteunen.
 De laatste fruitsoort, zijn zachte en zoete peren die evenveel vitamine C en vezels bevatten als appels. Naast deze vitaminen, is er bij peren ook de aanwezigheid van een antioxidant mineraal koper met een sappige, boterachtige textuur die de vrucht een natuurlijk gepocheerd effect geeft. Gesneden voor bij de salades of toegevoegd bij granen is zo lekker!

Dit waren mijn 7 soorten fruit en groenten die ik zoveel mogelijk probeer te eten tijdens de herfst, omdat ze allemaal verschillende voordelen hebben voor het lichaam.

Vergeet niet te liefhebben en lachen vandaag!

Liefs, Annelies


CONVERSATION

0 reacties:

Post a Comment

Double tap