I'm the birthdaygirl!

Yepp, it's that time of the year... I'm turning 21 today! I'm so excited to celebrate this birthday because the whole day will be full of surprises. If you follow me on Instagram, you already know I got a huge party for my 21st birthday last week. 

Yepp, het is weer zover... Ik word 21 vandaag! Ik kan niet wachten om deze verjaardag te vieren want er staat me een dag vol verrassingen te wachten. Als je mij volgt op Instagram, weet je al dat ik vorige week een enorm feest heb gekregen voor mijn 21ste verjaardag.
.

Last friday I got a huge surprise birthday party with all of my friends and family that my boyfriend and my parents planned for my 21st birthday. To be honest, I knew that they would do something special for this birthday, but I didn't expect it to be so big. It was a big surprise coming into a room full of family and friends! After the party they told me they were already organizing the party and contacting all of my family and best friends for the last 3 months!

Vorige vrijdag kreeg ik een enorm verrassingsfeest met al mijn vrienden en familie dat mijn vriend en mijn ouders georganiseerd hadden voor mijn 21ste verjaardag. Om eerlijk te zijn, vermoedde ik wel dat ze iets speciaals gingen doen voor deze verjaardag, maar ik verwachten niet dat ze zo iets groots van plan waren. Het was een enorme verrassing om in een ruimte te komen die vol familie en vrienden stond! Na het feest vertelden ze dat ze al 3 maanden bezig waren met het organiseren van het feest en het contacteren van mijn familie en beste vrienden! 
.

This is a picture of me and some of my best friends who were at the surprise party last friday. They're just the best friends you can imagine. (I'm the girl in the middle with the pink blazer). There were a lot of people that I didn't see for months, so I was really happy to see them again! There were a lot of pictures taken that evening, but this are some of my favorites:

Dit is een foto van mij en de meeste van mijn beste vrienden die vorige vrijdag op het verrassingsfeest waren. Ze zijn gewoon de beste vrienden die je je kan inbeelden. (Ik ben het meisje in het midden met de roze blazer). Er waren heel veel mensen die ik in maanden niet meer gezien had, dus ik was heel blij om hen terug te zien! Er zijn die avond veel foto's getrokken, maar hier zijn enkele van mijn favorieten:


Thank you for all the presents, cards and birthday wishes I already got & thank you to my parents, boyfriend and brother for doing all of this for me :).

Be sure to check out my blog tomorrow again for the next blogpost so that you'll be updated with my vacation plans!


If you want to know more about me, 
don't hesitate to follow me on Bloglovin or Instagram!

Don't forget to love and smile today!
Love, Annelies


CONVERSATION

4 reacties:

Double tap